Zavrieť
Sme skupina ľudí, ktorí majú radi svoju prácu a veríme, že nadšenie a radosť sa pretavuje aj do našich produktov. Máme v tíme skúsených profesionálov, za ktorými sú roky práce v rôznych oblastiach IT a mnoho úspešných projektov. Máme v tíme aj mladých ľudí, plných kreativity, dravosti a túžby po raste. Máme myšlienky a nápady, ktoré si zaslúžia byť realizované.

Našimi hodnotami sú férovosť, profesionalita, zodpovednosť, precíznosť, radosť, nadšenie.

Sme presvedčení, že na týchto základoch vieme vytvárať produkty, ktoré budú ľudom pomáhať a ktoré budú mať ľudia radi. Základom našich produktov je softvér, ktorý im dáva mozog, dušu. Máme radi softvér. Chceme robiť výborný, fantastický softvér. S ničím menším nebudeme spokojní.

Produkty

m.agenda je nástroj pre efektívnu tímovú spoluprácu. Pozrite si 9 dôvodov prečo si m.agendu obľúbite.

 • riadenie projektov
 • zdieľanie súborov
 • automatické verziovanie dokumentov
 • správa úloh
 • evidencia firemnej dokumentácie
 • firemný intranet
 • agendy oddelení
 • firemní aj externí používatelia
Riadenie projektov

Riadenie projektov

S m.agendou máte všetky projektové informácie organizované a prístupné projektovému tímu. Projektové dokumenty, úlohy, oznamy, diskusie a pripomienky viac nebudú roztratené v emailových schránkach, ale budú bezpečne a organizovane uložené na jednom mieste.

Máte veľa projektov? m.agenda Vám vďaka jedinečnej organizácii pomocou značiek umožní evidovať toľko projektov, koľko potrebujete a nestratiť pritom prehľad.

Zdieľanie dokumentov

Zdieľanie súborov

Zdieľanie súborov je rýchlejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie, ako posielanie emailom. Stačí nastaviť prístup a každý má k dispozícii vždy aktuálnu verziu dokumentu.

Formou diskusie k dokumentu je možné doplniť k súboru napr. komentár, žiadosť o posúdenie, pripomienky, návrhy a pod. – všetko vždy pri dokumente, ktorého sa to týka a nie roztratené v emailoch.

Automatické verziovanie dokumentov

Automatické verziovanie dokumentov

Pri opakovanom nahratí súboru sa automaticky vytvorí nová verzia súboru a zachovajú sa všetky predchádzajúce. Nehrozí prepísanie dokumentu omylom, vždy sú k dispozícii predchádzajúce verzie a každá z nich sa dá stiahnuť, alebo obnoviť.

m.agenda Vám umožní evidovať toľko verzií dokumentu, koľko potrebujete; pri každej z nich je evidovaný autor a dátum vytvorenia.

Nepotrebujete už staršie verzie dokumentu? Môžete ich kedykoľvek zmazať.

správa a rozdeľovanie úloh

Správa úloh

Správa úloh v m.agende je jednoduchý, no mimoriadne efektívny spôsob riadenia prác v tímoch, projektoch aj celej firme.

Úlohy môžu vznikať v rôznych projektoch a aj na úrovni firmy, môžu byť adresné aj nepriradené, s termínom aj bez. Manažment má prehľad o všetkých úlohách vo firme, projektový manažér riadi úlohy v projekte a člen tímu vidí svoje úlohy zo všetkých projektov na jednom mieste.

K úlohe je možné formou diskusie doplniť dodatočné informácie, spôsob riešenia a pod.

Firemné agendy

Evidencia firemnej dokumentácie

Ľudia vo firme potrebujú na svoju prácu informácie celo-firemného charakteru, ktoré majú typicky formu všeobecných dokumentov, ako napr. šablóny zmlúv, ponúk, návody na obsluhu, smernice, pracovné postupy, metodiky, marketingové materiály a pod.

V m.agende sú také dokumenty prístupné jednoduchým spôsobom, obsahujú vždy aktuálnu verziu a v prípade potreby aj predchádzajúce, je možné ich vyhľadávať, triediť a kategorizovať podľa potreby.

K dokumentu je možné priložiť poznámky, ktoré dopĺňajú obsah, zjednodušujú použitie alebo iným spôsobom pomáhajú pracovníkom používať dokument.

Intranet

Firemný intranet

m.agenda plní typické úlohy firemného intranetu veľmi dobre. Umožňuje komunikáciu firma – zamestnanci formou vnútro-firemných oznamov, ktoré majú svoju platnosť a je možné viesť k nim diskusie.

Zabezpečuje kvalitné úložisko celo-firemnej dokumentácie ako napr. šablóny, návody, smernice, pracovné postupy, metodiky, marketingové materiály a pod.

Poskytuje evidenciu obchodných kontaktov, celo-firemných úloh a tiež celú agendu projektov, ktoré sa na celofiremnej úrovni dajú použiť na špecifické formy vnútro-firemnej komunikácie.

Oddelenia

Agendy oddelení

Projekt v rámci m.agendy je vďaka svojej flexibilite vhodný aj pre tímy, ktorých organizácia nie je projektová.

Ide o organizačné útvary firmy – oddelenia, odbory, sekcie, ale aj pracovné skupiny nekopírujúce organizačnú štruktúru, ako napr. zamestnanecká rada, príp. dynamicky vytvorené pracovné tímy, ako napr. „širšie vedenie“, v ktorom môže byť vedenie firmy plus vybraní pracovníci z rôznych organizačných útvarov.

Nástroje poskytnuté takýmto pracovným skupinám sú rovnako kvalitné, ako projektové nástroje: dokumenty, úlohy, oznamy, komentáre, vyhľadávanie, verzie, ...

Firemní aj externí členovia tímu

Firemní aj externí používatelia

Tímy sú v praxi často zložené zo zamestnancov a externých členov: dodávateľov, špecialistov, zákazníkov a pod.

m.agenda zohľadňuje túto skutočnosť a umožňuje vyskladať tím podľa potreby bez ohľadu na príslušnosť k firme.

Vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávanie

Informácie v m.agende je možné jednoducho vyhľadať pomocou jedinečnej organizácie a tiež pomocou rýchleho vyhľadávania.

Vyhľadávať je možné na úrovni projektovej agendy, napr. vyhľadávanie v dokumentoch oddelenia, v úlohách konkrétneho projektu, alebo na celo-firemnej úrovni, čiže vo všetkých projektoch a všetkých firemných agendách.

Vyhľadávanie zohľadňuje prístupové práva a do výsledkov zaradí iba informácie prístupné danému používateľovi.

m.agenda je jednoduchá, rýchla, bezpečná.

Je k dispozícii ako cloudová služba dostupná non-stop z PC aj mobilných zariadení s pripojením na internet. Nevyžaduje inštaláciu špeciálneho softvéru ani žiadne investície vopred.

Podporované platformy

Ako pomáha m.agenda rôznym ľuďom vo firme

m.agenda má osobitný prínos pre rôznych ľudí vo firme:

Manažment, vedenie firmy

Vedenie má vďaka m.agende celkový pohľad na dianie vo firme, stav a obsah jednotlivých projektov, prehľad o všetkých aktuálnych úlohách a ich stave v rámci celej firmy, prehľad o všetkých ľuďoch a ich práci.

Projektový manažér, vedúci oddelenia alebo tímu

Manažér projektu má pod plnou kontrolou projekt, jeho obsah, tím, úlohy, ich stav, termíny a plnenie. m.agenda mu pomáha vytvoriť pre členov svojho tímu prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a poskytuje tímu všetky podklady na jednom mieste vždy ľahko dostupné a aktuálne. Vďaka tomu, že všetky znalosti, ktoré vznikajú pri riešení projektu, sú na jednom mieste, môže byť tím ešte efektívnejší.

Obdobne, vedúci oddelenia má pod kontrolou agendy oddelenia a vedúci tímu riadi svoj tím.

Člen tímu

Člen tímu má v m.agende informácie pre svoju prácu vo forme úloh, všetkých potrebných podkladov k úlohám a ďalších súvisiacich dokumentov. Formou komentárov môže doplniť k úlohe žiadosť o dodatočné informácie, alebo po ukončení úlohy zaznamenať spôsob riešenia. Tímové informácie sú prístupné jednoducho pomocou dobrej organizácie, alebo vyhľadávania. m.agenda agreguje pre člena tímu úlohy zo všetkých projektov a tímov, ktorých je členom, bez nutnosti vyhľadávať ich v jednotlivých projektoch.


Doprajte svojmu tímu efektivitu a vyskúšajte m.agendu

Registrácia Vám zaberie menej ako minútu a môžete hneď začať.

m.agenda je na mesiac zadarmo a úplne bez záväzkov.

Získajte viac informácií na stránke m.agenda
Získať magenda

Fast BI

Fast BI je plnohodnotné Business Intelligence riešenie, ktoré spája údaje z rôznych informačných systémov firmy - ekonomických, výrobných, logistických a plánovacích - a transformuje ich do výstupov, potrebných pre manažérske a operatívne rozhodovanie.

Fast BI odpovedá na otázky typu
 • Kto sú moji najhodnotnejší zákazníci?,
 • Ktorá činnosť vo výrobnom procese ma stojí najviac?,
 • Ktoré projekty sú výnosné a ktoré stratové?,
 • V akom stave je dodržiavanie plánovaných KPI?,
 • Aký je medziročný trend v dodržiavaní kvality? a pod.

Reporty z Fast BI je možné dostávať vo forme emailov, prezerať vo forme dashboardov v prehliadači alebo analyzovať cez pokročilé analytické webové rozhranie. Prehliadať je ich možné aj cez mobilné zariadenia.

www.fast-bi.sk
Detailné informácie o Fast BI nájdete na samostatnej produktovej stránke

www.fast-bi.sk

Začnite využívať Vaše dáta vo svoj prospech!

B2B eCommerce

Komplexný Business to Business eCommerce systém v cloude

eCommerce je špecializovaný predajný systém, ktorý je napojený na ERP informačné systémy s možnosťou plnej synchronizácie dát.

Systém je optimalizovaný pre hromadné a opakované nákupy, ktoré sú pre B2B špecifické.

Samozrejmosťou sú online sklady, cenníky, objednávky, dodacie listy, faktúry, ale aj informácie o novinkách vďaka pokročilým oznamom.

Hlavnou prednosťou systému je jeho jednoduché ovládanie, a to vďaka modernému a intuitívnemu rozhraniu, ktoré je možné prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, vrátane napr. vlastného dizajnu.

B2B eCommerce je dostupný v štyroch jazykových mutáciách (SK, EN, PL, RU).

www.b2b-ecommerce.sk
Detailné informácie o B2B eCommerce nájdete na samostatnej produktovej stránke

www.b2b-ecommerce.sk

Pozdvihnite svoj obchod na novú úroveň!

Školenia a konzultácie k riešeniam založeným na Microsoft Excel

Strácate sa v množstve excelovských súborov, ktoré používate? Neviete ich efektívne prepájať? Radi by ste si pripravili tabuľky, ktoré by boli prelinkované, vyfarbičkované a poskytovali sumárne číselné, tabuľkové a grafické prehľady? Radi by ste ovládali pokročilé funkcie a funkcionality, ktoré Excel poskytuje? Potrebujete spracovať veľké množstvo dát z rôznych zdrojov?
Ponúkame Vám školenia práce v Exceli pre pokročilých používateľov. Pomocou týchto školení sa podrobne zoznámite s funkcionalitami Excelu, ako sú:
 • kontingenčné tabuľky,
 • účel a spôsob vytvárania špeciálnych tabuliek typu „table“,
 • podmienené formátovanie,
 • import a spracovanie dát z externých zdrojov,
 • pokročilé vzorce v Exceli,
 • použitie formulárových prvkov v Exceli,
 • vybrané skratky pre efektívnu prácu s Excelom,
 • PowerPivot.
Pomoc Vám vieme poskytnúť aj vo forme konzultácií k systému práce s excelovskými súbormi, ktoré pri práci používate. Spoločne by sme sa pozreli na ich štruktúru, či sú správne navrhnuté a používané a navrhli by sme úpravu ich štruktúry, formátu, prelinkovania, prípadne využitia napojenia na externé zdroje dát alebo ukladanie do štruktúr PowerPivot.

Radi Vám pomôžeme dostať z Excelu maximum!

Mnohokrát sme boli svedkami, ako sa mrhá cenná pracovná kapacita ľudí iba preto, lebo nedostatočne využívajú možnosti, ktoré ponúka Excel. Niekedy stačí málo a vaša produktivita sa znásobí, dajte tomu šancu, zažijete príjemné prekvapenie!
Konzultovať business intelligence

Mobilné aplikácie za polovičné náklady

Potrebujete mobilnú aplikáciu? V takom prípade potrebujete vlastne dve: jednu pre zariadenia s Androidom, ako napr. telefóny/tablety Samsung, LG, ... a druhú pre zariadenie Apple – iPhone, iPad (iOS). Tieto dve platformy totiž nie sú kompatibilné a pre každú z nich je potrebné urobiť aplikáciu zvlášť, čo žiaľ násobí Vaše náklady. Naviac, ak máte aj webovú aplikáciu, budete tak mať tri samostatné aplikácie, ktoré treba vytvoriť a udržiavať.
Našťastie, máme pre Vás dobrú správu: ovládame modernú technológiu PWA (Progressive Web Applications), pomocou ktorej Vám vytvoríme jednu aplikáciu, ktorá bude fungovať na Androide, iOS a naviac dokonca aj ako webová aplikácia! Zredukujeme tak Vaše náklady potenciálne na polovicu, resp. tretinu! Naviac, Vaša aplikácia bude na trhu skôr a zapracovanie každej zmeny bude jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie.
Ďalšie výhody PWA aplikácií: aplikácie vyvinuté v technológii PWA sú bezpečné, majú responzívny dizajn, sú ľahko inštalovateľné a aktualizovateľné a ľahko sa zdieľajú cez internetové (URL) linky.

Získajte mobilnú aplikáciu lacno!

Šetrite na správnom mieste: namiesto dvoch aplikácií zaplaťte za jednu a ušetrené zdroje investujte do jej kvality a rozsahu. Namiesto priemernej aplikácie tak získate výbornú a Vaši zákazníci to ocenia!
Konzultovať business intelligence

Tím

Náš tím vedú:

Rastislav Štric IT architekt programátor
Rastislav Štric
Konateľ / IT architekt
rastislav.stric@antastic.sk
+421 903 220 514


Rasťo má bohaté skúsenosti z rôznych oblastí IT. Je dlhoročným certifikovaným projektovým manažérom z bankového prostredia, verejného aj súkromného sektora. Je tiež technologickým nadšencom pre oblasť internetu, IT architektom a programátorom. Vo voľnom čase sa popri svojich dvoch synoch snaží venovať športu, turistike a rád číta. Mimoriadne rád cestuje a spoznáva nové krajiny, ich vône a chute.
Karol Mravec IT analytik
Karol Mravec
Konateľ / IT analytik
karol.mravec@antastic.sk
+421 908 488 507


Karol sa už roky pohybuje v oblasti finančných analýz, účtovníctva, analýz informačných systémov a manažérskych informačných systémov. Práca je preňho koníčkom. Bavia ho čísla a štatistiky, a akékoľvek ich spracovanie a vyhodnotenie v Exceli alebo nástrojoch Business Intelligence. Popri práci sa venuje svojej rodine a vo voľných chvíľach rád nasadne na bicykel alebo popreháňa Rasťa pri bedmintone či squashi.

Kontakt

+421 903 220 514
+421 908 488 507

info@antastic.sk

Antastic s.r.o.
Rudohorská 33
974 11, Banská Bystrica

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka číslo 26464/S

IČO: 47660953
DIČ: 2024031416
IČ DPH: SK2024031416

Zobraziť na mape